Project Description

Kestus: avatud koolitus 12 akadeemilist tundi
Sisekoolitus: 8-12 ak tundi, kohandatud teemadega ja võimalusel Tellija tabelitega

Investeering: 220 € + käibemaks 20%
Sisekoolituse tellimisel teeme soodsa hinnapakkumise.

Sihtrühm:

 • Kõik arvutikasutajad, kes soovivad avastada, kus on VAU! Exceli tabelarvutuse kasutamisel ja milliste lihtsate tööd kiirendavate nippidega saab teostada vajalikke arvutusi ning andmete töötlemist.
 • Sobib piiratud oskustega Exceli igapäevastele kasutajatele.

Eesmärk:

 • Excelis tabelarvutuse võlu avastamine, omandada oskused, mis aitavad saavutada töös olulist ajalist võitu. Tööd kiirendavate nippide kasutamine
 • Arusaam, kuidas on loodud tabelid, kuidas kasutatakse valemeid, funktsioone ja teiste loodud tabeleid.
 • VAU! Kui lihtne on teha Pivotis väljavõtteid!

Eelteadmised:
Arvuti kasutamise oskus baastasemel (Arvutikasutaja baaskoolitus). Tabelarvutusprogrammi kasutamise kogemust on soovitatav.

Õpiväljundid
Koolituse läbinu oskab:

 • luua lihtsamaid arvutavaid tabeleid;
 • kasutada olemasolevaid tabeleid, neid täiendada;
 • valemeid ja lihtsamaid funktsioone kasutada
 • Pivotit – luua andmetest väljavõtteid liigendtabelit (Pivot Table) ja diagrammi kasutades
 • kasutada Exceli kiirklahve ja tööd kiirendavaid nippe

Koolituse läbimisel väljastatakse tunnistus või tõend koolituse läbimise kohta.

Toimumise koht: Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn

Koolitaja: Arvo Saat, Viivi Jokk või Heidi Sild

Õppekavarühm: arvutikasutus.

 • Sissejuhatus MS Excelisse
  • tööraamat, tööleht, menüüd
  • tabelite loogika ja reeglid, kuidas tabelis andmeid hoida ja töölehti nimetada?
 • Windows 10 omaduste kasutamine
  • failihaldus, kus failid asuvad
  • failide nimetamise kord, salvestamise võimalused, Exceli failide salvestusformaadid
  • failide otsingusüsteem
  • töö mitme aknaga, kahe kuvariga
 • Andmete märgistamine ja vormindamine
  • aadressid: tabeli veerud, read, lahter, vahemikud
  • töö hiirega liikumine ja märkimine
  • kiirkorraldused, liikumine ja märkimine
  • lahtrite kujundamine vormingutega
 • Andmetüübid:
  • andmetüüpide erinevad valikud. Vorminda lahtreid (Format Cells)
  • erinevad andmetüübid (üldine, arv, valuuta, kuupäev, kellaaeg, %, tekst, …)
  • andmetüüpide vormingu ja kujunduse vormingu erisused
  • andmetüübi muutmine ja eemaldamine
 • Töö lahtritega:
  • andmeseeriad
  • kiirtäitmine
  • linkimine
  • külmutamine
  • peitmine
  • grupeerimine
 • Kopeerimine, kleepimine:
  • lahtrite kopeerimine, kiirtoimingud
  • kopeerimise erinevad võimalused Paste Special
  • veergude ja ridade lisamine, kustutamine, ümbertõstmine
 • Lahtrite ja tabeli kujundamine:
  • värvide kasutamine, teksti ja lahtri värvid, raamjooned
  • automaatsed kujundused, lahtri laadid
  • tingimusvorming (Conditional Formatting)
 • Töö tabeliga:
  • Exceli arvutav tabel ja selle võimalused
  • tabeli teisendamine andmepiirkonnaks
  • töölehe kopeerimine uude tabelisse
  • salvestamine uude formaati
 • Arvutused
  • valemite sisestamise ja arvutuste loogika
  • valemite kiirtäitmine
  • suhteline ja absoluutne aadress
  • arvutamine mitme töölehe piires
  • valemite auditeerimine ja jälitamine
 • Funktsioonid:
  • SUMMA funktsiooni SUM kasutamine
  • abiinfo, targa abimehe, valemiriba kasutamine
  • ümardamine (ROUND, MROUND, FLOOR, CEILING, ROUNDUP, ROUNDDOWN);
 • Lihtsamad statistilised funktsioonid.
  • keskmise arvutamine (AVERAGE, AVERAGEA)
  • väikseima ja suurima arvutamine (MIN ja MAX)
  • andmete loendus (COUNT, COUNTA)
 • Analüüsivahendid, töö suurte andmetabelitega:
  • külmutamine, sorteerimine, filtreerimine, tingimustega filtrid
  • vahekokkuvõtted tabelis olevatest andmetest ja funktsiooniga SUBTOTAL
  • andmete otsimine, asendamine ja lisamine
 • PivotTable liigendtabel:
  • Pivoti väljavõtete muutmine ja vormindamine
  • diagrammi (PivotChart) loomine tabelis olevatest andmetest;
  • diagrammi kujundamine;
  • andmete lisamine diagrammi.
 • Printimine:
  • erineva suurusega tabelite ettevalmistus väljatrükiks ning väljatrükk;
  • prindiala määramine, erinevad sätted (Print Area, Päised, Jalused).

Tabelarvutuse võlu avastamine (MS Excel baasil)

 • Tallinna Arvutikool OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid koolituste info edastamiseks.

Liitu Tallinna Arvutikooli uudiskirjaga

Saa tulevaste koolituste kohta infot esimesena

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.